Οι Θεατρίνοι

Ένα χρονικό τριών γενιών που ξεκινώντας απ’ την Μικρασιατική αρχέγονη κοιτίδα σα θεατρικό μπουλούκι, εν μέσω ανερμάτιστων πολιτικών ταγών αλλά και άφατης Καταστροφής, πέρασε στον ελλαδικό χώρο. Εκεί συνέχισε ως δεύτερη πια γενιά τη Continue reading “Οι Θεατρίνοι”