Εκτροπή

Ένα μυθιστορηματικό χρονικό για την τρομοκρατία

Σαν φθάσει ο χρόνος και πληθύνουν κείνα τα τμήματα της κοινωνίας που με μία άλογη ορμή θα οδεύσουν προς αδιέξοδα για θελημένα βίαιη σύγκρουση, τότε ο κίνδυνος κάποιοι ν΄ αυτοδικήσουν αιματηρά προβάλλοντας πραγματικές, προσωπικές, φανταστικές ακόμα και ανάμεικτες αιτίες παύει να είναι αμελητέος. Continue reading “Εκτροπή”