Η Ανατολή της Δύσης

Όταν το Νοέμβρη του 1437 ξεκίνησε απ΄την Κωνσταντινούπολη μια αντιπροσωπεία από επτακόσιους περίπου επιφανείς Βυζαντινούς με επικεφαλής τον ίδιο τον αυτοκράτορα μα και τον πατριάρχη για τη Σύνοδο της Φεράρας-Φλωρεντίας, όλοι γνώριζαν καλά πως ούτε εύκολα θα έλυναν τις θεολογικές διαφορές που είχαν οδηγήσει στο Σχίσμα, ούτε τον ορθόδοξο κόσμο θα έπειθαν για την αγαθότητα των Καθολικών αφού ήταν πάντοτε νωπό το 1204 κι οι Φράγκοι πίεζαν όπου είχαν εγκατασταθεί, ούτε ακόμα ήτανε βέβαιο πως οι Οθωμανοί θα αποτρέπονταν βρίσκοντας στον Κεράτιο στρατό, στόλο και χρήματα από τη Δύση. Continue reading “Η Ανατολή της Δύσης”